Svetsare i Kiruna

Svetsning är en fogningsteknik och yrkesmässigt heter det att man är en svetsare. Det som menas med ordet svetsning är att man värmer upp ett metallstycke och sammanfogar den genom en sammansmältning. När man utför det uppstår ett så kallat svetsförband, det är viktigt att veta att denna metod skiljer sig från lödning där man istället sammanfogar ett icke artlikt material. Den energi som behövs för att smälta metallerna kan komma från en gasflamma, en elektrisk båge, en laser, en elektronstråle, friktion, ultraljud eller från högt tryck, till exempel i en explosion. De många svetstekniker som utvecklats möjliggör svetsning i många miljöer – till och med i rymden eller under vatten. Det vanliga är dock att det material som skall svetsas skall vara fritt från smuts och oxider, samt att svetselektroder skall ha låg fukthalt, om det skall bli en fullgod svetsfog. För att få till stånd en fullgod svetsfog krävs att man har en god så kallad genombränning för att undvika slagginneslutningar.

meter minska med följd att stelkrympningen blir mindre.

Du gillar kanske också...